Obchodní podmínky e-shopu www.jrfarm.cz

Definice pojmů

 • Provozovatelem internetového obchodu Jrfarm.cz je fyzická osoba Ina Koldová, Bartoškova 4, 140 00 Praha 4, IČO 69046786, dále jen Prodávající.
 • Zákazníkem  internetového obchodu Jrfarm.cz je registrovaná osoba, která odešle závaznou objednávku, dále jen Kupující.


Kupní smlouva

 

 • Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • K uzavření kupní smlouvy dochází zasláním potvrzení objednávky Prodávajícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

 

Ochrana osobních údajů

 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu Jrfarm.cz dává Kupující Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.
 • Vyžádané osobní údaje Kupujících jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Použitím internetového obchodu souhlasí Kupující se shromažďováním osobních údajů nezbytných pro přijetí objednávky.
 • Prodávající údaje svých zákazníků neposkytuje žádné třetí osobě.

 

Cena a doprava

 • Obchod zasílá zboží do České republiky a na Slovensko.
 • Ceny v Kč platí pouze pro zásilky do České republiky.
 • Ceny v Eur platí pro všechny zásilky na Slovensko.
 • Při objednání zboží v Kč se zasílací adresou na Slovensku budou ceny zboží přepočteny na Eur, v souladu s aktuálním ceníkem zboží v Eur.

 

Reklamace

 • Reklamaci může Kupující uplatnit přímo u Prodávajícího.
 • Zjevné vady zboží oznamuje Kupující ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží Kupující reklamuje do 14 dnů ode dne dodání zboží. Vzhledem k charakteru krmiv, která jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění, nebudou pozdější reklamace vyřizovány.
 • Po uznání reklamace bude Kupujícímu zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu krmiva a druhu reklamované vady, nejdéle ale 30 dní od přijetí reklamace.
 • Přijímáme zboží nepoškozené, kompletní, čisté, v originálním obalu, včetně kopie faktury s číslem objednávky. Zboží musí být zaslané poštou, doporučeně (nejlépe pojištěné - za případnou ztrátu spediční firmou neručíme!). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato!
 • Oznámení reklamace je možné pouze emailem a Kupující musí upozornit na vadné zboží předem.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího

 • Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: je možné stejným způsobem jako u reklamace. Pokud se Kupující takto rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem Kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které Prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží Kupujícímu (např. přepravné apod.)

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, právo na změnu ceny

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  - výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 • V těchto případech bude Kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

 

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky Kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v okamžik odeslání objednávky, jakož i v okamžik odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny Jrfarm.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.


DomůDomů

Reklama